Oικοδομώντας κοινότητες κοινών στο Σαραντάπορο

Σαραντάπορο

To Σαραντάπορο είναι ένα ορεινό χωριό στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στο δήμο Ελασσόνας. Μια περιοχή βασισμένη στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή που επηρεάστηκε κι αυτή από τις συνέπειες της κρίσης. Ακόμα και πριν ωστόσο η κρατική μέριμνα για τον τόπο δεν επαρκούσε. Οι νέοι άνθρωποι έφευγαν για το εξωτερικό ή τα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν υπήρχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ οι κάτοικοι του χωριού βίωναν έντονα τον αποκλεισμό από τις υπηρεσίες του κράτους.

Οι στόχοι της ομάδας

Η αγάπη για τον τόπο ήταν η κοινή συνιστώσα που το 2010 ώθησε μια ομάδα ατόμων να δημιουργήσει την υποδομή για ένα κοινοτικό, ασύρματο δίκτυο έχοντας ως στόχο την σύνδεση των χωριών της περιοχής μεταξύ τους αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο. Όπως εξηγούν τα μέλη της κοινότητας, σκοπός τους ήταν να φέρουν σε επαφή ανθρώπους και οργανισμούς με κοινό όραμα για την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων, τεχνογνωσίας αναζητώντας παράλληλα δυνατότητες συνεργασιών/συνεργειών για κοινές δράσεις. Ήθελαν να αναπτύξουν εργαλεία και να διοργανώσουν δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην δικτύωση με ανθρώπους και οργανισμούς με κοινό όραμα, όχι μόνο στην περιοχή τους αλλά σε πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Όλα ξεκίνησαν από τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας η οποία θα λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για τη διοργάνωση πολιτιστικών και εθελοντικών δράσεων. Στην πορεία ωστόσο τα μέλη του Sarantaporo.gr συνειδητοποίησαν πως οι κάτοικοι του χωριού δεν μπορούσαν να επισκεφτούν τον ιστότοπο, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αναζητώντας λύση για το πρόβλημα σύντομα υλοποίησαν -σε συνεργασία με την ΕΕΛ/ΛΑΚ και την δράση της Open WiFi- ένα ασύρματο κοινοτικό δίκτυο στο χωριό, το οποίο προσέφερε ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες του.

Η εξάπλωση ενός δικτύου

Γρήγορα τα νέα μαθεύτηκαν και στα γύρω χωριά και η ομάδα ανταποκρίθηκε με ευχαρίστηση και διάθεση προσφοράς στο αίτημα συλλόγων και ενεργών κατοίκων 14 γειτονικών χωριών για το χτίσιμο αντίστοιχων δικτύων σε τόπους, μερικούς από τους οποίους ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχουν εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στο διαδίκτυο πέραν μέσω του κοινοτικού ασύρματου δικτύου Sarantaporo.gr.

Από το Σεπτέμβριο του 2013 έχει συσταθεί η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία Sarantaporo.gr, της οποίας εταίροι είναι μέλη της ομάδας πυρήνα που ξεκίνησαν την ομάδα Sarantaporo.gr από το 2010, αλλά και επιπλέον άτομα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία εμπνεύστηκαν από τη δραστηριότητα της ομάδας και αποφάσισαν να ενταχθούν δραστήρια σε αυτήν.

H κοινότητα αναπτύσσει μία σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή υποδομή κοινής χρήσης (ασύρματο κοινοτικό δίκτυο Sarantaporo.gr), διοργανώνει πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με στόχο την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος ανθρώπων όλων των ηλικιών, αναζητά και εφαρμόζει λύσεις σύγχρονης τεχνολογίας για τον πρωτογενή τομεά (γεωργία/κτηνοτροφία) όπως και λύσεις βελτίωσης της καθημερινότητας των ανθρώπων με την χρήση σύχρονων εργαλείων ΤΠΕ (Τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας).

Οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται μέχρι σήμερα προέρχονται κυρίως από τα μέλη της ομάδας, από δωρεές προς την ομάδα και προγράμματα οικονομικής ή άλλης ενίσχυσης (π.χ. σε εξοπλισμό). Οι δωρεές προέρχονται από φορείς, όπως οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών, η ΕΕΛ/ΛΑΚ κ.α., και από μεμονωμένα άτομα. Παράλληλα, όλα τα μέλη της ομάδας προσφέρουν εθελοντική εργασία στις δράσεις που αναπτύσσουν.

Δίνουμε χρήματα, ενισχύουμε τη δράση

Ποιες είναι ωστόσο οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινότητα του Sarantaporo.gr; Πώς γεννιέται μια κοινότητα και πώς επηρεάζονται οι προϋπάρχουσες κοινωνικές δομές κατά τη διαδικασία αυτή; Ποιές είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο εγχείρημα; Για τα ερωτήματα αυτά και πολλά άλλα δίνονται απαντήσεις στο ντοκυμαντέρ που δημιουργήθηκε με στόχο να αναδείξει την κίνηση.

Όπως λέει ο Αχιλλέας (μέλος της κοινότητας) σε συνέντευξή του για το ντοκυμαντέρ: “Η εξωστρέφεια μπορεί να είναι και στον διπλανό νομό. Αυτό είναι ένα από τα εγχειρήματα, και στοιχήματα για εμάς: να μπορέσουμε να «πιάσουμε» άλλον έναν κοινωνικό ιστό, ο οποίος λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. … Η προοπτική, όχι μόνο του ασύρματου δικτύου αλλά γενικότερα του δικτύου των ανθρώπων, είναι να επεκταθεί και σε άλλα δίκτυα, της παραγωγικής οικονομίας κυρίως, της περιοχής. Δηλαδή, μπορεί να είναι ενας συνεταιρισμός -όχι με την άποψη του να δημιουργήσει αυτό το δίκτυο τον συνεταιρισμό- αλλά να βοηθήσει με την ενημέρωση και με την μεταφορά τεχνογνωσίας πλέον – πώς να στηθεί ένας τέτοιου είδος συνεταιρισμός ώστε οι άνθρωποι της περιοχής, μεταξύ τους, να κάνουν μια καινούργια ομάδα. … Το ζητούμενο είναι να πάνε στο επόμενο βήμα, όπου δεν θα πρέπει να είναι όλα οργανωμένα από μία δομή αλλά, να αρχίζουν οι ίδιοι οι πολίτες να παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους και να μπορούν να καθορίζουν οι ίδιοι τέτοιες δράσεις.”

Για να στηρίξετε την προσπάθεια της ομάδας και του ντοκυμαντέρ μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της καμπάνιας που διεξάγεται πατώντας εδώ. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων δωρητών δείτε τον αναλυτικό οδηγό για το πώς θα ολοκληρώσετε επιτυχώς τη διαδικασία εδώ.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα επιτρέψει όχι μόνο την ολοκλήρωση του ντοκυμαντέρ, αλλά και την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του μέσω της διοργάνωσης προβολών και ανοιχτών συζητήσεων για την επικοινωνία και στήριξη του εγχειρήματος. Ταυτόχρονα, για την ευαισθητοποίηση του κόσμου γύρω από τα κοινά∙ με άλλα λόγια, τα μοντέλα παραγωγής που βασίζονται στην αρχή της ομότιμης παραγωγής και της κοινωνικής οικονομίας.

Επιπλέον, θα καταστήσει δυνατή την, με συνέπεια, επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης της πορείας της κοινότητας του δικτύου Sarantaporo.gr, καθώς και την συνεχή ενημέρωση της προόδου του εγχειρήματος σε μια αφιερωμένη γι’αυτόν τον σκοπό σελίδα, στον ιστότοπο common-knowledge.eu (η οποία έχει δημιουργηθεί και συντηρείται με ίδια μέσα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία του Sarantaporo.gr επισκεφτείτε τα κοινωνικά δίκτυα της ομάδας.

Facebook Page

Facebook Group

Twitter

Linkedin

Για περισσότερο φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ