Προσωρινή κυνηγετική απαγόρευση σε όλη την Ελλάδα

Στις 2 Δεκεμβρίου 2014, η πρόεδρος του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Α. Θεοφιλοπούλου ζήτησε την προσωρινή απαγόρευση του κυνηγιού σε όλη την Ελλάδα. Η απόφαση της πάρθηκε έπειτα από προσφυγή της Ζωοφιλικής-Οικολογικής ένωσης Ελλάδος εναντίον της Υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε στις 19 Ιουλίου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με τη ρύθμιση της θήρας κατά την κυνηγετική περίοδο 2013- 2014.

Συγκεκριμένα, η Ένωση αιτείται την αναθεώρηση της απόφασης αφού θεωρεί πως “η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, που άρχισε ιδιαίτερα πρώιμα την 20η Αυγούστου 2013 και λήγει υπερβολικά παρατεταμένα την 28η Φεβρουαρίου 2014, αποτελεί απειλή για την αναπαραγωγική ικανότητα όλων των ειδών της άγριας πανίδας και θέτει σε κίνδυνο την αποδημία τους”. Επιπλέον, στο εν λόγω κείμενο αμφισβητείται ανοιχτά η διαφάνεια της επικύρωσης της απόφασης αφού η Ένωση υπογραμμίζει πως βασίζεται σε παλαιά στοιχεία και δεν έχουν σχέση με την σημερινή πραγματικότητα. Κατά λέξη αναφέρεται πως “η επίμαχη υπουργική απόφαση εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη νομοθετικά ειδική έρευνα για την επίδραση των τόσο μεγάλων χρονικών ορίων της κυνηγετικής περιόδου στην αναπαραγωγική ικανότητα της άγριας πανίδας, τόσο των προστατευμένων ειδών όσο και των θηραμάτων”.

Τέλος, η συγκεκριμένη αίτηση τονίζει πως θα έπρεπε οι αρμόδιοι να συνυπολογίσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την χώρα μας τα τελευταία χρόνια ως επιβαρυντικές συνθήκες για το περιβάλλον κάτι που δεν συνέβη ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα για την απαγόρευση κυνηγιού στις περιοχές Natura 2000. Με αυτά τα δεδομένα, η Ένωση θεωρεί πως η συγκεκριμένη απόφαση αγνοεί Ευρωπαϊκούς και εθνικούς νομοθετικούς περιορισμούς όπως το άρθρο 24 του Συντάγματος, τη Σύμβαση της Βέρνης και της Βόννης όπως και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στις 15 Ιανουαρίου πρόκειται να συζητηθεί στο ΣτΕ η συγκεκριμένη αίτηση της Ζωοφιλικής- Οικολογικής Ένωσης ενώ η αναστολή της υπουργικής απόφασης είναι μόνο προσωρινή και ισχύει μέχρις ότου να εκδοθεί αντίθετη απόφαση από το ΣτΕ.