Οι 5 σημαντικότερες φράσεις του Νέλσον Μαντέλα

O μεγάλος ηγέτης της Νοτίου Αφρικής άφησε χθες την τελευταία του πνοή σε ηλικία 95 ετών. Υπήρξε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της χώρας και πρωτοστάτησε στον αγώνα εναντίον του Απαρτχάιντ. Είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της εποχής μας, ήταν ένας άνθρωπος που η αφοσίωσή του στις ελευθερίες του λαού του ενέπνευσαν υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.

Σας παραθέτουμε 5 από τις πιο γνωστές φράσεις του:

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”- “Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο”- University of the Witwatersrand South Africa, 2003

“No one is born hating another person because of the colour of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.” “Κανένας δεν έχει γεννηθεί μισώντας ένα άλλο πρόσωπο εξαιτίας του χρώματις του δέρματος του, της καταγωγής του ή της θρησκείας του.Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να μισούν και αν μπορούν να μάθουν να μισούν, μπορούν να μάθουν να αγαπούν, η αγάπη έρχεται πιο φυσικά στην καδριά του ανθρώπου παρά το αντίθετο”. Long Walk to Freedom.

“For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.”- “Για να είναι κάποιος ελεύθερος δεν αρκεί να αποτινάξει τις αλυσίδες του, αλλά και να ζήσουν με έναν τρόπο που σέβεται και ενισχύει την ελευθερία των άλλων”.

“I was called a terrorist yesterday, but when I came out of jail, many people embraced me, including my enemies, and that is what I normally tell other people who say those who are struggling for liberation in their country are terrorists. I tell them that I was also a terrorist yesterday, but, today, I am admired by the very people who said I was one.” – “Με αποκαλούσαν τρομοκρατη χθες, αλλά όταν βγήκα από τη φυλακή, πολλοί άνθρωποι με αγκάλιασαν, συμπεριλαμβανομένων των εχθρών μου, και αυτό είναι ό, τι συνήθως λέω σε άλλους ανθρώπους που λένε ότι όσοι αγωνίζονται για την απελευθέρωση της χώρας τους είναι τρομοκράτες. Τους λέω ότι ήμουν τρομοκράτης χθες, αλλά, σήμερα, με εκτιμούν οι ίδιοι οι άνθρωποι που είπαν ότι ήμουν ένας”- Larry King Live, 16  May 2000

“The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.”-“Ο γενναίος άνθρωπος δεν είναι αυτός που δεν αισθάνεται φοβισμένος, αλλά αυτός που κατακτά το φόβο” – Long Walk to Freedom

Δείτε το αφιέρωμα του BBC στη ζωή του μεγάλου ηγέτη: